DE RODE BALLON EDUCATIE
Methode B.
Handboek weerbaarheid voor kinderen
www.berthaverschueren.nl

The Passion
Lespakket Voortgezet onderwijs en PABO bij het lijdensverhaal van Christus
www.jongkatholiek.nl

55 Uitdagingen voor in de klas
Vertaling uit het Engels met 55 praktische tips voor leerkrachten in het basisonderwijs
www.kwintessens.nl

Hemel en Aarde
Levensbeschouwing voor het basisonderwijs
www.hemelenaarde.nl

Hemel en Aarde - Kwintessens 2001-heden

Simone Gerich is vaste auteur voor Hemel en Aarde, de methode levensbeschouwing van Kwintessens. Ze maakt thematisch lesmateriaal met veel creatieve werkvormen, waardoor kinderen op een speelse en eigen manier kennis maken met tradities, verhalen en rituelen uit het Christendom en andere wereldgodsdiensten. Ook de vieringen uit dit tijdschrift worden door Simone bedacht en beschreven.
Grote Beer en kleine Ijsbeer
Leestekst voor begrijpend lezen – methode Taak Actief
www.malmberg.nl

Folder LEEFF!
Wervingsfolder voor training emotioneel lichaamswerk
www.centrumdespreng.nl

De Rode Ballon
Cursus schilderen naar verhalen voor kinderen van 7 tot 9
www.nieuwenobelaer.nl

Der letzte Sommer hat kein Ende
Vertaling in het Duits van vier gedichten van Jan Verhoef, getoonzet voor vierstemmig a capella-koor door Daan Manneke
www.anniebank.nl
06 14261460 │ 076 7510184