DE RODE BALLON EDUCATIE
Methode B.
Handboek weerbaarheid voor kinderen
www.berthaverschueren.nl

The Passion
Lespakket Voortgezet onderwijs en PABO bij het lijdensverhaal van Christus
www.jongkatholiek.nl

55 Uitdagingen voor in de klas
Vertaling uit het Engels met 55 praktische tips voor leerkrachten in het basisonderwijs
www.kwintessens.nl

Hemel en Aarde
Levensbeschouwing voor het basisonderwijs
www.hemelenaarde.nl

De Rode Ballon - De Rode Ballon 2010

De Rode Ballon is het verhaal van de wereldreis die de rode ballon uit het gelijknamige verhaal maakt. Het verhaal is uitgangspunt voor de zes schilderingen die kinderen van 6 tot 9 jaar in deze cursus van zes lessen maken. De Rode Ballon maakt de fantasie van ieder kind wakker. Simone Gerich schreef het verhaal en de lessen en gaf deze zelf bij de afdeling Kunsteducatie van de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. De Rode Ballon is ook als workschop te boeken.
Grote Beer en kleine Ijsbeer
Leestekst voor begrijpend lezen – methode Taak Actief
www.malmberg.nl

Folder LEEFF!
Wervingsfolder voor training emotioneel lichaamswerk
www.centrumdespreng.nl

De Rode Ballon
Cursus schilderen naar verhalen voor kinderen van 7 tot 9
www.nieuwenobelaer.nl

Der letzte Sommer hat kein Ende
Vertaling in het Duits van vier gedichten van Jan Verhoef, getoonzet voor vierstemmig a capella-koor door Daan Manneke
www.anniebank.nl
06 14261460 │ 076 7510184