Taal voel je, taal proef je…

Zoals je houding en de klank van je stem laten zien en horen wat je bedoelt,

zo bepalen vorm en beeld de uitstraling en aantrekkingskracht van een tekst.

In taal komen tekst, vorm en beeld samen...
Simone Gerich
educatief auteur

De Rode Ballon - educatie
Kvk. 50368060

Opens window for sending emailsimone@derodeballon-educatie.nl
06 14261460 │ 076 7510184